วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลงานชิ้นโบแดง

ผลงานชิ้น'โบแดง

นางสาวจุฑาทิพย์ หวิงปัด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ เลขที่ ๑๙
ประวัติการศึกษา
+ อนุบาล ๑-๒               โรงเรียนวัดสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
+ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนวัดสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
+ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
+ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กิจกรรมเด่น
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมวันเด็กซึ่งจัดโดยโรงเรียนการบิน จ.นครปฐม ดิฉันเเละเพื่อนร่วมแสดงการร้องเพลง"ใต้ร่มมลุรี"ให้ผู้คนในงานได้รับชมรับฟังกันค่ะ

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันเเละเพื่อนจัดบอร์ดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้น้องไปเเข่งขันโครงงานเเละโตรงงานของน้องก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศมาครองอีกด้วย

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรม พี่เลี้ยงเด็กใรโครงการ "ENGLISH CAMP"ซึ่งดิฉันเเละเพื่อนๆมาช่วยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เเละเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะ

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันเเละเพื่อนร่วมกันทำพานขึ้นด้วยความสามัคคีกัน เนื่องในวันไหว้ครูค่ะ


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันเเละเพื่อนได้ร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะ


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันได้ออกเเบบอัฒจรรย์เชียร์กีฬาสีค่ะ


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันเเละเพื่อนได้ร่วมกันทำซุ้มการเรียนรู้"อาณาจักรสัตว์"เพื่อส่งเสริมการเรียนสอน เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ค่ะ


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมทีดิฉันเเละเพื่อนร่วมกันจัดบอร์ด"เพลงมาร์ชโรงเรียน" โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศค่ะ


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันจัดบอร์ดการเรียนรู้"โครงงานผ้าซิ่นตีนจก" โดยกลุ่มสาระภาษาไทยค่ะ


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันเเละเพื่อนร่ววมกันเเสดงละคร เนื่องในวันภาษาไทยค่ะ


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันสนใจ นั้นคือ "การถ่ายภาพ"นั้นเองค่ะ

สำหรับกิจกรรมนี้ ดิฉันได้ไปเข้าค่าย PRT#2 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)มาค่ะ


กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ดิฉันวาดภาพประกวด เนื่องในวันเเม่ พ.ศ.๒๕๕๔ ค่ะ เเละได้รับรางวัลชนะเลิศ